Sözlükte "halk" ne demek?

1. Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum; belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
2. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu; yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
3. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri; aydınların dışında kalan topluluk.

Cümle içinde kullanımı

Halktan bir adam.

Halk kelimesinin ingilizcesi

adj. folk, public, popular, communal, vulgar
n. the people, people, public, the crowd, the community, the vulgar, demos, folk, the million, populace, grass roots
pref. demo
Köken: Arapça